Gizlilik Politikası

GalaFX, müşterilerinin gizlilik ve güvenliklerini, şirketle olan etkileşimleri boyunca ve daha sonra şirket tarafından ulaşılabilecek ölçüde korunmasını sağlamak için elinden geleni yapar.

  1. Müşteriler GalaFX’e kayıt olduklarında, müşterinin kimliğini teyit etmek ve mevduatlarının ve yatırım hesabının güvenliğini sağlamak amacıyla kullandığımız bazı özel bilgileri şirketle paylaşma istekliliklerini kabul ederler. Bu bilgi, uluslararası karapara aklama operasyonlarını caydırmak ve müşterilerimizin tüm işlem faaliyetlerinin güvenliğini ve güvenilirliğini sağlamak için kullanılan sıkı doğrulama prosedürlerimiz doğrultusunda toplanmaktadır.
  2. Müşterilerimiz, kimliğiyle ilgili gerçek, güncel ve doğru bilgileri bize sunmayı taahhüt eder. Dahası, kendi adına kayıt yaptıklarını ve işlem yaptıklarını kategorik olarak belirtmekle ve hileli sayılabilecek herhangi bir şekilde davranmaya çalışmamakla ve başka herhangi bir kişiyi herhangi bir amaç için kimliğe bürünmeyi istememekle yükümlüdürler.
  3. GalaFX veri toplama prosedürleri, müşterinin GalaFX web sitesiyle etkileşim tarzı hakkında veri toplamak amacıyla çerezlerin yerleştirilmesine ek olarak, müşterinin serbestçe ifşa ettiği bilgilerin şirketle paylaşıldığı şekilde toplanmasını içerir. Müşteri bilgilerinin toplanmasına yönelik bu araçlar, müşterinin kendi güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılmaktadır ve şirket tarafından toplanan tüm veriler yalnızca müşterinin hesap bilgilerini doğrulamakla görevli kişilerle paylaşılmaktadır.
  4. GalaFX’e kayıt yaptırarak ve müşterilerin GalaFX ürün ve hizmetleriyle üstlenmeleri üzerine, müşteriler, GalaFX işlem hesabıyla ilgili olarak verdikleri bilgilerin tümünü veya bir kısmını, bunların üzerinden üstlenilen işlemleri ve bu sözleşmeden doğan yükümlülükleri yerine getirmeyi kabul ve taahhüt ettiklerini; Şirket adına yaptıkları etkileşimleri şirket adına onaylar ve kabul eder. Müşterinin şirketle üstlendiği tüm etkileşimler firma tarafından kayıt amaçları için saklanır ve müşterilerin ve şirketlerin arasındaki uyuşmazlıkların ortaya çıktığı durumlarda şirket tarafından istihdam edilebilir.
  5. GalaFX, müşterilerin gizliliğini sağlamak için tasarlanmış veri koruma prosedürlerinin uygulanması da dahil olmak üzere, müşterilerinin kişisel bilgilerinin gizliliğini sağlamak için elinden geleni yapar. GalaFX, müşterinin gizli bilgilerinin sürekli olarak güvence altına alınmasını sağlamak için veri koruma politikasının düzenli olarak güncellenmesini sağlar.
  6. GalaFX, zaman zaman, GalaFX ikili opsiyon işlemi veya finansal piyasa işlemi hakkında daha fazla bilgi sunmak amacıyla müşterilere telefonla veya e-postayla temasa geçebilir. Buna ek olarak, şirket, GalaFX tarafından müşteriye sunulan benzersiz promosyon tekliflerini bildirmek amacıyla, zaman zaman, telefonla ya da e-posta yoluyla müşterilere ulaşmayı isteyebilir. Müşteriler GalaFX’e kaydolurken şartlar ve koşullarımızı kabul ettiklerinde bu tür bir temasın alınmasını onaylarlar. Herhangi bir zamanda GalaFX ile daha fazla temastan çıkmak isteyen herhangi bir kişi, telefonla ya da e-postayla firmaya başvurarak ve şirket adına daha fazla temasa geçilmesini istemeden bunu yapmaya yetkilidir.